Угода про обробку та зберігання персональних даних

21 сентября 2020

Угода про обробку та зберігання персональних даних

(Політика щодо обробки персональних даних)

Актуальна редакція від 01 березня 2022 року

1. Загальні положення

Дана угода визначає порядок збору, обробки, зберігання та захисту персональних даних та іншої інформації Користувачів сайту, розташованого за посиланням https://www.aviasales.ua та його піддоменів (далі — Cервіс), на яких розміщується сервіс Aviasales.

Угода також поширюється на домени верхнього рівня Сайту та їхні піддомени з урахуванням національної специфіки доменної зони

Угода – даний документ з усіма доповненнями, змінами та зазначеними в ньому обов'язковими документами, які є невід'ємною частиною договору, що укладається з Користувачем при використанні онлайн-ресурсів та/або можливостей відповідно до Правил використання сервісу Aviasales.

Aviasales (Сервіс) – це багатофункціональний програмний продукт для мандрівників, як визначено в п. 1.2. Правил використання

Користувач – повністю дієздатна фізична особа, яка використовує Сервіс за допомогою доступного йому персонального комп'ютера та/або мобільного пристрою, має власну адресу електронної пошти або інший засіб авторизації на Сервісі та приймає умови Угоди.

Оператор (Власник) – компанія Go Travel Un Limited, зареєстрована як юридична особа за законодавством Спеціального адміністративного району Гонконг 18.08.2011, Свідоцтво про реєстрацію №1658681, приміщення 1504, 15 / Ф, Чіначем Тауер, 34-37 Коннаут Роад Сентрал, Гонконг, самостійно або спільно з іншими юридичними особами, що входять до його групи осіб, яка організує та (або) здійснює обробку персональних даних, а також визначає цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії (операції), що здійснюються з персональними даними.

Персональні дані – будь-яка інформація, що відноситься до Користувача, прямо або опосередковано визначається та оброблювана Оператором на Aviasales автоматично або надана Користувачем самостійно при авторизації, наприклад, за допомогою соціальних мереж Facebook, Twitter, або акаунту Google, Apple, Line, Wechat, а також у процесі подальшого використання інших розділів Aviasales, у тому числі під час укладання окремих договорів або використання окремих послуг Aviasales.

Акаунт (Особистий кабінет) – персональний розділ Aviasales, до якого Користувач отримує доступ після авторизації. Акаунт призначений для зберігання інформації Користувача з метою зручності подальшого використання Сервісу – створення особистого профілю, перегляду та керування відкритими функціональними можливостями Aviasales, підключення доступу до окремих можливостей та послуг.

2. Цілі обробки Персональних і Користувальницьких даних

Оператор обробляє Персональні дані та інші дані користувача для виконання своїх зобов'язань перед Користувачем та іншими особами, підтримання працездатності Сервісу та забезпечення законних інтересів Оператора згідно з Правилами використання Aviasales. Зокрема, Оператор обробляє Персональні та інші дані Користувача для:

 • авторизації Користувача будь-яким із доступних на Aviasales способів, у тому числі з метою створення для нього Акаунта та персоналізації Сервісу під Користувача;
 • надання доступу до Aviasales та його можливостей (виконання договорів) в інтересах Користувача та за його запитами, в тому числі сформованим через інтерфейс;
 • захисту програмного продукту Aviasales та даних Користувачів від будь-якого втручання третіх осіб та використання з метою шахрайства, а також для виявлення фактів використання Aviasales не за призначенням та/або з порушенням Правил використання;
 • проведення маркетингових, статистичних, аналітичних та інших досліджень використання Aviasales для оптимізації роботи Сервісу, його окремих можливостей, розвитку продуктів та послуг від Aviasales та постачальників, підвищення їхньої зручності для споживачів;
 • показу та індивідуалізації реклами в інтернеті та безпосередньо на Aviasales та/або направлення Користувачеві рекламної інформації мережами електрозв'язку (у тому числі за допомогою мобільного зв'язку, пуш-повідомлень, електронної пошти), що стосуються Aviasales та ринку послуг для мандрівників, а також що стосуються інших пропозицій партнерів та постачальників;
 • просування Aviasales та його можливостей на ринку, зокрема, шляхом здійснення прямих контактів з Користувачами за наданою Користувачем контактною інформацією, оприлюднення статистичних даних Сервісу та окремих випадків використання його можливостей, якщо таке оприлюднення не загрожує інтересам Користувача;
 • розгляду звернень Користувачів до служби підтримки у зв'язку з використанням Aviasales та надання консультацій, допомоги у вирішенні питань, пов'язаних із наданням послуг постачальниками;

Оператор за наявності достатніх підстав має право здійснювати обробку Персональних даних для досягнення як однієї, так і одночасно кількох цілей обробки.

3. Підстави обробки Персональних даних та іншої інформації

Обробка Персональних даних здійснюється на підставі:

 • Правил використання Aviasales та інших договорів, що укладаються з Користувачем;
 • отриманої згоди з цією Угодою або окремих згод Користувача, які може надавати Користувач при використанні Aviasales;
 • для дотримання договірних та передбачених законом зобов'язань Оператора;

Користувач, використовуючи Aviasales, самостійно, вільно, своєю волею та у своїх інтересах дає Оператору інформовану згоду на обробку своїх Персональних даних та іншої інформації до досягнення мети їхньої обробки або відкликання згоди.

Використовуючи Aviasales, окремі можливості Сервісу та/або авторизуючись на Aviasales, беручи участь у маркетингових або рекламних проєктах, а також звертаючись до служби підтримки, Користувач погоджується з даною Угодою, текст якої завчасно доступний до ознайомлення за посиланням на Сайті та при авторизації у вигляді оголошення з текстом та гіперпосиланням: «Авторизуючись, ви погоджуєтеся з правилами використання сервісу та обробки персональних даних».

4. Обсяг і категорії оброблюваних Персональних даних

Оператор може обробляти дані, отримані від Користувача безпосередньо, та дані, отримані автоматично під час використання Aviasales.

Надані Користувачем самостійно в рамках договору про використання Aviasales, включаючи функцію спрощеного бронювання:

 • ім'я, прізвище, стать, паспортні дані, дата народження, громадянство;
 • адреса електронної пошти;
 • номер телефону;
 • інші дані, що надаються Користувачем під час використання Aviasales, включаючи дані, отримані від третіх осіб за дорученням Користувача;
 • інформація платіжного інструменту за необхідності здійснення взаєморозрахунків у зв'язку з використанням Aviasales;

Оброблювані автоматично при відвідуванні Користувачем Aviasales:

 • IP-адреса, ID (ідентифікаційний номер) в соціальній мережі, cookie-файли та аналогічні технології відповідно до розділу 5 Угоди, а також параметри та налаштування інтернет-браузерів та пристроїв Користувача;
 • різна статистика використання Користувачем функцій сервісу, а також інша технічна інформація; наприклад, напрямки для пошуку;
 • інформація про розташування підключення до Сервісу;

Оператор не відповідає за повноту та актуальність відомостей про Користувачів. Користувач має право в будь-який момент самостійно відредагувати в своєму Акаунті надані ним при авторизації Персональні дані.

Надаючи дані третіх осіб, Користувач гарантує наявність у нього повноважень щодо надання таких даних Оператору.

Оператор не відповідає за будь-яку обробку Персональних даних, яка може здійснюватися після переходу Користувача за доступними на Aviasales посиланнями на ресурси третіх осіб. Така обробка не підпадає під дію цієї Угоди.

5. Cookie-файли та аналогічні технології

Cookie-файли та аналогічні технології (наприклад, пікселі, теги, кеш, локальне сховище тощо) – це невеликі фрагменти даних, найчастіше реалізовані y вигляді текстових файлів-ідентифікаторів, які встановлюються на пристрій або платформу підключення Користувача при відвідуванні інтернет-ресурсів, окремих сторінок, взаємодії з ними для створення інформації. На Aviasales використовуються файли cookie різної спрямованості, які можуть створюватися як самим Сервісом, так і третіми особами-партнерами, що надають, наприклад, функціонально-технічні рішення в рамках Сервісу.

Cookie-файли та аналогічні технології дозволяють персоналізувати налаштування Aviasales та показ рекламної інформації, зробити онлайн-сервіс Aviasales зручнішим і оптимізованим для Користувачів, зберігаючи інформацію про вчинені ними дії під час використання сервісу, наприклад, інформацію про авторизацію в Акаунті, переглянуте/затребуване рекламне оголошення, а також знеособлену інформацію про інтереси, ефективність інтерфейсу користувача на тій чи іншій сторінці, вибір мови Сервісу, активацію або деактивацію окремих можливостей.

Види cookie-файлів, що використовуються на сайті (включаючи cookie-файли та аналогічні технології третіх осіб) для досягнення цілей обробки, можна розділити на такі категорії:

 • Технічні (Обов'язкові) – це cookie, без яких неможливо використовувати онлайн-сервіс Aviasales або його окремі можливості відповідно до Правил та інших зобов'язань Оператора;
 • Функціональні – ці cookie допомагають персоналізувати досвід Користувачів в ході взаємодії з онлайн-сервісом Aviasales і зробити його зручнішим, а також проаналізувати поведінку на Сервісі;
 • Рекламні/Маркетингові – за допомогою таких cookie-файлів Оператор відстежує ефективність та роботу рекламної інформації на Aviasales, а Користувачі можуть бачити більш персоналізовану рекламу в інтернеті та впливати на її покази надалі, включаючи рекламні оголошення, які показуються та налаштовуються за допомогою рекламних платформ постачальників Google, Oracle Advertising, Facebook, Twitter чи інших;

Користувач має право самостійно налаштувати параметри установки або блокування, відмовитися від cookie-файлів в конфігураціях браузеру, наприклад Chrome чи Safari, або на пристрої, через який здійснюється доступ до Aviasales. Інформація про налаштування установок, блокування та видалення cookie-файлів міститься в довідкових розділах браузера або пристрою Користувача.

Також Користувач може конфігурувати cookie-файли третіх осіб на сторінках відповідних рекламних платформ або аналітичних сервісів, наприклад, у Google Analytics, Oracle Advertising, Facebook, cookie-файли яких використовуються на Сервісі. На Aviasales також в рамках інтерфейсу користувача можуть бути доступні власні можливості управління cookie-файлами.

Видалення або заборона встановлення певних cookie-файлів може стати причиною недоступності можливостей онлайн-сервісу Aviasales або його окремих частин.

6. Порядок обробки Персональних даних

ООбробка здійснюється шляхом вчинення Оператором і третіми особами за його дорученням таких дій як збір, запис, систематизація, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передача (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних. Обробка може здійснюватися як автоматизованим, так і неавтоматизованим способами.

Оператор при обробці Персональних даних забезпечує їхню охорону від несанкціонованого доступу та поширення відповідно до внутрішніх правил та регламентів, а також чинного законодавства в області охорони даних.

Відносно Персональних даних Користувача зберігається їхня конфіденційність, за винятком випадків, коли технологія Aviasales або налаштування використовуваного Користувачем браузера або пристрою передбачають відкритий обмін інформацією з іншими Користувачами або з будь-якими користувачами мережі Інтернет. Оператор має право розкрити Персональні дані та іншу інформацію про Користувача органам дізнання та слідства, іншим уповноваженим органам з підстав, передбачених чинним законодавством.

Оператор може передавати Персональні дані третім особам, у тому числі транскордонно на територію іноземної держави іноземній юридичній особі для досягнення цілей, встановлених в даній Угоді. При цьому Оператор гарантує дотримання заходів захисту Персональних даних такими особами відповідно до стандартів даної Угоди та чинного законодавства.

При досягненні всіх поставлених цілей обробки або відкликання згоди на обробку Користувачеві гарантується знищення його Персональних даних у всіх третіх осіб незалежно від місцеперебування даних.

Користувач у будь-який момент має право відкликати згоду на обробку своїх Персональних даних та реалізувати інші права суб'єкта Персональних даних відповідно до застосовного законодавства шляхом направлення Оператору запиту на адресу help@aviasales.ua або використання доступних на Aviasales можливостей управління даними. Оператор припиняє обробку Персональних даних та знищує їх у строк, що не перевищує 30 календарних днів з дня отримання такої заяви.

Оператор має право не видаляти дані Користувача, необхідні для зберігання відповідно до чинного законодавства. У цьому випадку Оператор зберігає такі дані у знеособленому вигляді у своїх системах баз даних.

7. Заключні положення

Дана Угода регулюється і тлумачиться відповідно до законодавства України і діє для усіх Користувачів. Всі питання, не врегульовані в Угоді, підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства. Чинна версія Угоди розроблена Оператором на підставі Закону України від 01 червня 2010 року №2297-VI «Про захист персональних даних» в актуальній редакції.

Угода може бути змінена Оператором. Нова редакція Угоди набуває чинності з моменту її розміщення за посиланням https://www.aviasales.ua/privacy. При внесенні змін до актуальної редакції вказується дата останнього оновлення.

З усіх питань, що стосуються порядку обробки Персональних даних на Сайті і даної Угоди, для реалізації прав суб'єктів даних згідно з чинним законодавством, зокрема, отримання будь-якої законної інформації про Оператора, залучених розпорядників персональних даних і про третіх осіб, яким передаються персональні дані, а також інформації про факт обробки даних і для заперечення проти такої обробки слід звертатися в службу підтримки Aviasales за адресою електронної пошти help@aviasales.ua або legal@aviasales.com, також можна надіслати листа за адресою місцеперебування Оператора.