Правила використання Сервісу пошуку авіаквитків Aviasales

21 сентября 2020

Правила використання Сервісу пошуку авіаквитків Aviasales

Актуальна редакція від 04 грудня 2020 року

Перед використанням сервісу, будь ласка, ознайомтеся з умовами правил використання Сервісу пошуку авіаквитків Aviasales. Факт використання Сервісу будь-яким способом визнається акцептом, тобто повною і беззастережною згодою Користувача, використовувати Сервіс на викладених нижче умовах.

1. Загальні положення

1.1. Дані правила (далі - «Правила») визначають умови використання Сервісу пошуку авіаквитків Aviasales, права на який належать Компанії Go Travel Un Limited, зареєстрованої в якості юридичної особи за законодавством Спеціального адміністративного району Гонконг 18.08.2011, Свідоцтво про реєстрацію №1658681, зареєстрований офіс якої знаходиться за адресою: приміщення 1504, 15 / Ф, Чіначем Тауер, 34-37 Коннаут Роад Сентрал, Гонконг (далі - «Власник сервісу»).

1.2. Під Сервісом пошуку авіаквитків Aviasales (далі - «Сервіс») з метою даних Правил розуміється програмний продукт, доступ до якого надається на інтернет-сайті за посиланням https://www.aviasales.ua та його інших доменах, призначений для наступних цілей:

 • пошук і надання Користувачеві на підставі його запитів, функціональних можливостей Сервісу інформації про авіаквитки та інших туристичних послуг, пропоновані до придбання третіми особами - авіакомпаніями, агенціями, системами резервування тощо, а також полегшення (автоматизація) процесу їх придбання (бронювання);
 • відстеження та надання Користувачу, який оформив підписку на поштову розсилку Сервісу, статистичної інформації про вартість авіаквитків на задані напрямки і рекламної інформації третіх осіб по електронних каналах зв'язку, включаючи месенджери;
 • надання Користувачеві, авторизованому в межах Сервісу, можливості персоніфікації функціональних можливостей Сервісу, включаючи збереження зазначених Користувачем даних і налаштувань функцій Сервісу;
 • надання Користувачеві для ознайомлення інформаційних матеріалів про подорожі в блозі Aviasales;
 • надання Користувачеві можливості участі в рекламних акціях та конкурсах, організованих Власником сервісу та / або його партнерами.

1.3. Користувач висловлює свою повну та беззастережну згоду, що використання Сервісу, а також будь-яких його частин, будь-яким способом підтверджує факт ознайомлення Користувача з даними Правилами і означає повну і беззастережну згоду з їх змістом. Якщо Користувач не приймає умови Правил в повному обсязі, він зобов'язаний утриматися від використання Сервісу.

1.4. До даних Правил і всіх відносин, пов'язаних з використанням Сервісу, застосовується законодавство Російської Федерації, якщо Користувач і Власник не домовляться про інше. Будь-які претензії або позови, що випливають з даних Правил і / або використання Сервісу, повинні бути подані і розглянуті згідно з чинним законодавством Російської Федерації.

1.5. Якщо з якої-небудь причини одне або кілька положень Правил будуть визнані недійсними або такими, що не мають юридичної сили, це не впливає на дійсність або застосовність інших положень Правил.

1.6. Невід'ємною частиною даних правил є Угода про обробку та зберігання персональних даних Користувачів (https://www.aviasales.ua/privacy).

2. Використання Сервісу

2.1. Власник сервісу безоплатно, на умовах простої (невиключної) ліцензії, надає Користувачу непередаване право використання Сервісу на території всіх країн світу з його прямим функціональним призначенням і виключно для цілей, визначених у п. 1.2. Правил.

2.2. Взаємодія з Сервісом, в т.ч. формування запитів Користувача для пошуку авіаквитків, здійснюється виключно засобами наданого Користувачам графічного інтерфейсу Сервісу. Засобами Сервісу Користувачеві надається можливість ознайомитися з пропозиціями третіх осіб про ціни на авіаквитки по заданих напрямках і датах, а також отримати посилання для переходу на сайти зазначених третіх осіб. У деяких випадках програмними засобами Сервісу Користувачеві може бути надана можливість заповнити дані, необхідні для придбання авіаквитків, безпосередньо на інтернет-сайті Власника сервісу і відправити їх третій особі, яка реалізує авіаквитки, з метою здійснення бронювання. Надані Сервісом посилання на будь-який сайт третьої особи, продукт, послугу, будь-яку інформацію комерційного або некомерційного характеру, в т.ч. надання зазначеного вище функціоналу Сервісу щодо заповнення Користувачем даних, необхідних для придбання послуг, і відправлення їх третій особі, яка реалізує авіаквитки, з метою здійснення бронювання, не є схваленням або рекомендацією даних продуктів (послуг, діяльності, осіб) з боку Власника Сервісу.

2.3. Купівля (оформлення) авіаквитків та їх оплата здійснюється на веб-сайтах третіх осіб, що пропонують їх до продажу. Користувач повідомлений і підтверджує розуміння тієї обставини, що Власник сервісу:

 • не здійснює продаж авіаквитків і не виступає посередником між Користувачем і третьою особою, яка продає квитки;
 • не бере участь у взаєморозрахунках з Користувачем, не стягує з Користувача грошей за використання Сервісу або вчинення ним купівлі авіаквитків, знайдених за допомогою Сервісу;
 • не гарантує і не несе відповідальності за достовірність інформації про пропоновані до продажу третіми особами авіаквитки, здійснення грошових трансферів, виконання договорів перевезення тощо.

При виникненні спірних ситуацій щодо зазначених обставин Користувач зобов'язується звертатися за їх вирішенням безпосередньо до осіб, що вступили з Користувачем у відносини з продажу авіаквитків, перерахуванню грошових коштів або перевезення.

2.4. При використанні Сервісу Користувач погоджується:

 • не втручатися в роботу Сервісу способами, наслідком використання яких може бути порушення його працездатності, в тому числі формувати запити інакше як через інтерфейс Користувача;
 • не використовувати будь-які неавторизовані Власником сервісу програми або додатки для взаємодії з Сервісом;
 • не здійснювати модифікацію, удосконалення, переклад на інші мови, декомпілювання, дизасемблювання, декодування, емуляцію, порушення цілісності, відновлення вихідного коду Сервісу або будь-яких його частин;
 • не використовувати Сервіс в незаконних цілях.

2.5. Власник сервісу має право в будь-який час на свій розсуд припинити підтримку працездатності Сервісу, змінити його функціонал, а також заборонити Користувачеві, а Користувач за вказаною вимогою зобов'язаний припинити використання Сервісу.

2.6. Засобами Сервісу Користувачеві надається можливість оформлення підписки та отримання по електронній пошті:

 • новин про зміни цін на цікаві для Користувача дати і напрямки перельотів,
 • новинну і рекламну розсилку від Aviasales. 

Користувач висловлює згоду, що оформлення та / або використання Користувачем відповідної підписки розцінюється як згода Користувача на:

 • використання адреси електронної пошти Користувача для направлення Користувачеві і отримання ним відповідних листів від Власника сервісу або уповноважених ним осіб,
 • отримання інтегрованої в розсилку рекламної інформації Власника сервісу і третіх осіб (сторонніх рекламодавців).

У разі незгоди Користувача із зазначеною в даному пункті умовою, Користувач зобов'язаний відмовитися від отримання розсилки перейшовши за відповідним посиланням відписки, яке доступне в кожному листі.

2.7. Засобами Сервісу Користувачеві надається можливість персоніфікувати функціонал Сервісу під власні потреби. Користувач висловлює згоду, що факт авторизації Користувача на Сервісі і використання присвоєного Користувачеві облікового запису на Сервісі, розцінюється як згода Користувача на обробку даних облікового запису для визначених в п.1.2. цілей функціонування Сервісу.

3. Відповідальність

3.1. Функціонал Сервісу надається на умовах «як є» (as is). Власник сервісу не надає жодних гарантій щодо безпомилкової та безперебійної роботи Сервісу, окремих його частин, компонентів або функцій, відповідності функціонала Сервісу конкретним цілям і очікуванням Користувача, не гарантує достовірність, точність, повноту і своєчасність наданих Сервісом даних, а також не надає ніяких інших гарантій, прямо не вказаних в даних Правилах.

3.2. Власник сервісу не несе відповідальності за будь-які прямі або непрямі наслідки якого-небудь використання або неможливості використання Сервісу (включаючи дані) і / або збиток, заподіяний Користувачеві та / або третім сторонам у результаті будь-якого використання, невикористання або неможливості використання Сервісу ( включаючи дані) або окремих його компонентів і / або функцій, в тому числі через можливі помилки або збої в роботі Сервісу.

3.3. Користувач зобов'язується використовувати Сервіс відповідно до законів тієї країни, в якій він знаходиться, і приймає на себе відповідальність за порушення встановлених національним законодавством обмежень на використання Сервісу.

3.4. Користувач самостійно несе відповідальність перед третіми особами за свої дії, пов'язані з використанням Сервісу, в тому числі, якщо такі дії призведуть до порушення прав та законних інтересів третіх осіб, а також за дотримання відповідного законодавства при використанні Сервісу.

3.5. У разі виникнення будь-яких спірних ситуацій Користувач перед зверненням до судових органів за розв'язанням спору зобов'язаний вжити заходів для досудового врегулювання, направивши відповідний лист за адресою Власника сервісу, а також його електронну копію за адресою: help@aviasales.ua із чітким описом спірної ситуації та пов'язаних з нею обставин. Термін розгляду та відповіді на претензію: 30 днів з моменту її отримання Власником сервісу.

4. Права на Сервіс

4.1. Права на інтелектуальну власність, в тому числі результати інтелектуальної діяльності, включені до складу Сервісу і / або які він використовував, такі як тексти, зображення, дизайн, бази даних, ноу-хау, торгові марки, фірмові найменування та інші засоби ідентифікації тощо, а також доменні імена, належать Власнику сервісу або третім особам – правовласникам, та надані йому правовласниками за ліцензією, або розміщуються Власником за дорученням. 

4.2. Об'єкти інтелектуальної власності, виключні права на які не належать Власнику сервісу, розміщуються Власником виключно з метою доведення до Користувачів відомостей про конкретну авіакомпанії, агентстві, системі бронювання і т.п., інформація про послуги яких доступна на Сервісі.

4.3. Використання зазначених в п. 4.1. об'єктів інтелектуальної власності можливо тільки в рамках функціоналу, пропонованого Сервісом. Користувач погоджується, що використання Сервісу не надає йому ніяких прав у відношенні зазначених об'єктів інтелектуальної власності, за винятком прав, явно зазначених у Правилах.

5. Зміна Правил

5.1. Власник сервісу має право в будь-який час і без попереднього повідомлення змінити дані Правила в односторонньому порядку. Повідомлення Користувача про внесені зміни в умови Правил та їх актуальна редакція публікується на сторінці: https://www.aviasales.ua/terms-of-use.

5.2. Зміни Правил вступають в силу з дати їх публікації, якщо інше не обумовлено у відповідній публікації.